Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva
202/2024
197,49 € Mesto Rožňava Klaudia Kalocsaiová
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
189/2024
150,00 € Michal Domik Mesto Rožňava
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
190/2024
100,00 € Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava Mesto Rožňava
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
191/2024
150,00 € Martina Sabová Mesto Rožňava
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
192/2024
120,00 € Mesto Rožňava Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom odovzdaní stavby do údržby a prevádzky
193/2024
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
9. Apríl 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby č. 660/2022
194/2024
0,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Mesto Rožňava
9. Apríl 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby č. 671/2022
195/2024
0,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Mesto Rožňava
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení opráv a údržby miestnych komunikácií
188/2024
964 256,89 € MULLDEX s.r.o. Mesto Rožňava
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
185/2024
1,00 € Mesto Rožňava Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. Apríl 2024
Protokol o prechode vlastníckeho práva Slovenskej republiky k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce
186/2024
0,00 € Okresný úrad Košice Mesto Rožňava
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva
187/2024
3 799,92 € TOWDY s.r.o. Mesto Rožňava
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
156/2024
0,00 € Mesto Rožňava Občianske združenie Druživa
27. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze a likvidácii odpadov
183/2024
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Mesto Rožňava
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
178/2024
9 991,00 € HATOPtrend Mesto Rožňava
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
179/2024
6 068,00 € El Bra De, s.r.o. Mesto Rožňava
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
180/2024
132,08 € Mesto Rožňava Zuzana Tóthová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
181/2024
105,00 € Mesto Rožňava Daša Králiková
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
182/2024
152,51 € Mesto Rožňava Ing. Jana Tindúrová
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
176/2024
4 302,00 € Sk - technik s.r.o. Mesto Rožňava