Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Nájomná zmluva
27262/2023/OM/56
1 015,44 € Mária Rišová Mesto Levoča
12. September 2023
Nájomná zmluva
25594/2023/OM/52
2 760,00 € Mária Ihnačáková Mesto Levoča
13. September 2023
Nájomná zmluva
26180/2023/OM/54
1 020,00 € Marcela Šimoničová Mesto Levoča
25. September 2023
Nájomná zmluva
27247/2023/OM/55
1 380,00 € Jozef Šimonič Mesto Levoča
29. September 2023
Nájomná zmluva
045/OM
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27842/01102/2023/ILIS
110,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27836/01102/2023/ILIS
110,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27837/01102/2023/ILIS
110,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27838/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27839/01102/2023/ILIS
440,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27840/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27841/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27843/01102/2023/ILIS
110,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
25889/2023/OM/11
1 230,70 € František Iľaš Mesto Levoča
25. September 2023
Nájomná zmluva
26175/2023/OM/53
2 448,00 € František Iľaš Mesto Levoča
20. September 2023
Nájomná zmluva
26599/2023/OM/377
50,00 € OLANO A PRIATELIA: OBYCAJINI LUDIA (OLANO), NEZAVISLI KANDIDATI (NEKA), NOVA, SLOBODNI A ZODPOVEDNI, PACIVALE ROMA, MAGYAR SZIVEK Mesto Levoča
18. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302041BDP7
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
13. September 2023
Kúpna zmluva
26959/OM/2023/1
6 000,00 € Mgr. Tomáš Dzurňák Mesto Levoča
12. September 2023
Zmluva o sporiacom účte
28/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, Mesto Levoča
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
26288/2023
1 500,00 € CYKLO SPIS Levoča Mesto Levoča