Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Nájomná zmluva
1765/2023/OM/11
2 388,00 € Róbert Jeseňák Mesto Levoča
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
3601/2023/OM/16
2 640,00 € Jozef Ďurica, Bc. Marcela Ďuricová Mesto Levoča
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
13437/2023/OM/18
3 240,00 € Nadiya Yarosh Mesto Levoča
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
13355/2023/OM/17
4 260,00 € Vasyl Babenko, Vitalina Yarosh Mesto Levoča
16. Marec 2023
Nájomná zmluva
3405/2023/OM/14
1 260,00 € Ján Pavlov, Renáta Pavlovová Mesto Levoča
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
15466/2023/OM/19
1 776,00 € Žaneta Čonková, Eduard Čonka Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
16897/2023/OM/1
0,00 € Katarína Bangová Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
16899/2023/OM/2
0,00 € Dana Leščáková Mesto Levoča
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
16900/2023/OM/21
1 200,00 € Katarína Bangová, Mesto Levoča
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
16902/2023/OM/22
900,00 € Dana Leščáková Mesto Levoča
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
17243/2023/OM/25
1 076,40 € Augustín Modrocký Mesto Levoča
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D1-302041BDP7-431-65
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
12153/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16895/2023
0,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9752/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
14534/2023/OM/1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177 - opatrenie č. 2
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
21. Marec 2023
Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab
21/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/79
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča