Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Nájomná zmluva
2442/2024/OM/7
3 996,00 € Alla Yurkova, Maksym Yurkov Mesto Levoča
14. Február 2024
Nájomná zmluva
2902/2024/OM/10
3 240,00 € Nadiya Yarosh, Oleksandr Yarosh Mesto Levoča
14. Február 2024
Nájomná zmluva
3001/2024/OM/11
4 260,00 € Vasyl Babenko, Vitalina Yarosh Mesto Levoča
14. Február 2024
Nájomná zmluva
2364/2024/OM/4
1 200,00 € Oľga Dudušová Mesto Levoča
14. Február 2024
Nájomná zmluva
2469/2024/OM/8
1 008,00 € Marek Pollák, Monika Polláková Mesto Levoča
16. Február 2024
Nájomná zmluva
2362/2024/OM/3
2 448,00 € Augustin Repáň, Darina Repáňová Mesto Levoča
16. Február 2024
Nájomná zmluva
2370/2024/OM/5
1 440,00 € Darina Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
16. Február 2024
Dohoda o ukončení nájmu bytu
2802/2024/OM/1
0,00 € Martin Molčan Mesto Levoča
14. Február 2024
Nájomná zmluva
2361/2024/OM/2
1 329,60 € Ing. Marcela Hricová Mesto Levoča
19. Február 2024
Kúpna zmluva
535/2024
86 000,00 € Matej Bondra Mesto Levoča
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
2958/2024/OM/2
1 162,85 € Andrea Srnková Mesto Levoča
19. Február 2024
Zmluva o výpôžičke
603_2024
0,00 € Peter Antal, Helena Antalová Mesto Levoča
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
2808/2024/OM/1
1 105,90 € Ing. Andrea Marušáková Mesto Levoča
14. Február 2024
Nájomná zmluva
857/2024/OM/1
2 004,00 € Mária Gromovská Mesto Levoča
8. Február 2024
Zmluva o úvere
000025/CORP/2024
600 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Mesto Levoča
19. Január 2024
Nájomná zmluva
857/2024/OM/1
2 004,00 € Maria Gromovská Mesto Levoča
6. Február 2024
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Levoča
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKI1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča
879/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní informácii z evidencie vozidiel
30110/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
19. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
100904820ZoP
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča