Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia
ZM_160_2022
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Levoča
5. Apríl 2022
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
ZM_161_2022
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k zmluve č. 047/2013/OH o prenájme zberných nádob na zmesový komunálny odpad
ZM_152/2022
0,00 € Technické služby mesta Levoča Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Poistná zmluva č. 11-13765
ZM_169/2022
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
14. Apríl 2022
Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia
ZM_160/2022
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Levoča
14. Apríl 2022
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
ZM_161/2022
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
ZM_174/2022
0,00 € Alkon SV s.r.o. Mesto Levoča
3. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
22/36/054/105
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
4. Máj 2022
Záväzok výkonného umelca vykonať umelecký výkon - slávnostný koncert opernej speváčky Evy Hornyakovej a tenoristu Titusza Tóbisza v klavírnom doprovode Júlie Grejtákovej a speváckeho súboru Chorus Minor v rámci realizácie projektu: ,, Radnica otvorená kom
ZM_193/2022
0,00 € Kamenická Mária, PaedDr. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Dohoda o vrátení daru
ZM_184/2022
0,00 € Macko Adam Mesto Levoča
6. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZM_200/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Dohoda č. 00159/2022-PNZ-P47826/02.02 o ukončení NZ č. PNZ-P47826/02.00
ZM_196/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Levoča
10. Máj 2022
Zámenná zmluva
ZM_208/2022
0,00 € Janovská Magdaléna, Ing. Arch. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 27109/CR/2011
ZM_218/2022
0,00 € Mesto Levoča
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere číslo 000717/CORP/2021
000717/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča
20. Máj 2022
Zmluva o úvere číslo 000202/CORP/2022
000202/CORP/2022
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča
27. Máj 2022
Dodatok č. 58/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 58/CC/19
58_CC_19_D1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
27. Máj 2022
Dodatok č. 59/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 59/CC/19
59/CC/19-D1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
27. Máj 2022
Dodatok č. 87/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č. 87/CC/20
87/CC/20-D2
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
27. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 472/CC/22
472/CC/22
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča