Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17702/2022/OM/20
ZM_145/2022
252,00 € Vanacká Eva Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 18017/2022/OM/55
ZM_157/2022
259,00 € Porhinčák Pavol, MUDr. Mesto Levoča
12. Apríl 2022
servisná starostlivosť o výťahy Potočná 39 a 40
ZM_144/2022
264,00 € KONE s.r.o. Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 18014/2022/OM/54
ZM_154/2022
269,00 € Paliderová Katarína Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17762/2022/OM/30
ZM_151/2022
270,00 € Yarosh Oleksandr Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17989/2022/OM/52
ZM_149/2022
270,00 € Barbuščáková Karin Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 18017/2022/OM/55
ZM_156/2022
274,00 € Galajdová Michaela Mesto Levoča
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
23831/2022/OM/57
275,80 € Sandra Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
31485/2022/OM/72
276,35 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Zmluva o poskytnurí finančnej zábezpeky č. 18581/2022/OM/44
ZM_164/2022
276,60 € Kaleja Radoslav Mesto Levoča
12. Apríl 2022
N8jomná zmluva č. 17704/2022/OM/22
ZM_131/2022
277,00 € Schwarzbacher Tomáš Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17710/2022/OM/26
ZM_153/2022
285,00 € Petruláková Hana Mesto Levoča
6. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu webového sídla Mesta Levoča
9814_INF
285,00 € MVI Technology, s.r.o. Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17982/2022/OM/50
ZM_146/2022
298,00 € Sotáková Vladimíra Mesto Levoča
14. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17803/2022/OM/40
ZM_138/2022
309,00 € Rovdičová Katarína Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17873/2022/OM/48
ZM_137/2022
321,00 € Špiner Gabriel Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17791/2022/OM/37
ZM_155/2022
321,00 € Kamenický Matej Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17995/2022/OM/53
ZM_148/2022
329,00 € Dzurilla Maroš Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 18023/2022/OM/56
ZM_158/2022
333,00 € Mochnáčová Katarína, MUDr. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 20036/2022/OM/70
ZM_212/2022
344,00 € Yurková Alla Mesto Levoča