Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
100904820ZoP
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní informácii z evidencie vozidiel
30110/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKI1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča
879/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
6. Február 2024
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Levoča
16. Február 2024
Dohoda o ukončení nájmu bytu
2802/2024/OM/1
0,00 € Martin Molčan Mesto Levoča
19. Február 2024
Zmluva o výpôžičke
603_2024
0,00 € Peter Antal, Helena Antalová Mesto Levoča
21. Február 2024
Dohoda o ukončení nájmu bytu
2966/2024/OM/2
0,00 € Zuzana Šterovská Mesto Levoča
21. Február 2024
Dohoda o ukončení nájmu bytu
2973/2024/OM/3
0,00 € Andrea Srnková Mesto Levoča
22. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
30111/2021/OM/366
0,00 € Amfikli, občianske združenie Mesto Levoča
26. Február 2024
Dohoda č. 24/36/054/6
Dohoda č. 24/36/054/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
28. Február 2024
Dohoda č. 24/36/010/4
Dohoda č. 24/36/010/4
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
28. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
OM/24360/02127/2019/MDRA
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča Mesto Levoča
28. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-175/2024/Levoča/1786/VavGa
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mesto Levoča
28. Február 2024
Poistná zmluva č. 11-14618
Poistná zmluva č. 11-14618
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
29. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č 9/2008 o nájme nebytových priestorov
9/2008
0,00 € Rimskokatolícka cirkev — farnost’ Levoča Mesto Levoča
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Levoča
3724/2024
0,00 € FK 05 Levoča, Technické služby mesta Levoča Mesto Levoča
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Levoča
3726/2024
0,00 € FK 05 Levoča, Technické služby mesta Levoča Mesto Levoča
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Levoča
3728/2024
0,00 € MK Slovenský orol, Technické služby mesta Levoča Mesto Levoča
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Levoča
3740/2024
0,00 € Florbalový klub Quickball Levoča, Technické služby mesta Levoča Mesto Levoča
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Levoča
3747/2024
0,00 € Hadzánársky klub Slovan Levoča, Technické služby mesta Levoča Mesto Levoča