Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29155/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29157/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29158/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29160/01452/2022/ILIS
60,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29159/01952/2022/ILIS
60,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18014/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18014/02009/2024/ILIS
60,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18016/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18016/02009/2024/ILIS
60,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18019/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18019/02009/2024/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18021/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18021/02009/2024/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18023/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18023/02009/2024/ILIS
60,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18026/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18026/02009/2024/ILIS
60,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18037/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18037/02009/2024/ILIS
60,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
14. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14142
Poistná zmluva č. 11-14142
63,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19482/02009/2024/ILIS
80,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19483/02009/2024/ILIS
80,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19484/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19486/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19487/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19488/02009/2024/ILIS
80,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19489/02009/2024/ILIS
80,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča