Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00756/02155/2023/ILIS
120,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00757/02155/2023/ILIS
120,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00758/02155/2023/ILIS
120,00 € Základná škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00761/02155/2023/ILIS
120,00 € Základná škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00762/02155/2023/ILIS
120,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00763/02155/2023/ILIS
120,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00764/02155/2023/ILIS
120,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19401/2022/OM/67
ZM_186/2022
121,35 € Kokyová Anna Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19151/2022/OM/63
ZM_179/2022
127,00 € Nemcová Eva Mesto Levoča
13. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19173/2022/OM/66
ZM_210/2022
129,00 € Lacková Renáta Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
25989/2022
162,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Levoča
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18614/OM/2023/373
174,60 € Poľovnícke združenie Levoča Mesto Levoča
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
23561/2023/OM/7
180,65 € Ružena Čonková Mesto Levoča
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
32163/2022/OM/75
180,85 € Mária Čonková Mesto Levoča
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24798/2022/OM/59
182,10 € René Polák Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
27749/2022/OM/64
182,10 € Viera Dirdová Mesto Levoča
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
23803/2022/OM/56
182,85 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
25799/2022/OM/61
182,85 € Viera Dirdová Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
27748/2022/OM/63
182,85 € René Polák Mesto Levoča
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24881/2023/OM/8
183,40 € Jarmila Čonková Mesto Levoča