Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23602/2022
23602/2022
200,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Levoča Mesto Levoča
17. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
25911/2022/CRaRM
200,00 € Vladimír Tomko - člen hudobného zoskupenia Brass Collegium Mesto Levoča
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30974/2023
200,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30974/2023
200,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17841/2022/OM/45
ZM_140/2022
201,00 € Koch Viliam Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17215/2022/OM/17
ZM_143/2022
205,00 € Polláková Jana Mesto Levoča
18. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 20867/2022/OM/75
ZM_227/2022
211,00 € Jarabincová Ivana Mesto Levoča
1. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13797
Poistná zmluva č. 11-13797
215,46 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
15. November 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
27512/2023
219,59 € KOMUNALNA poistovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17985/2022/OM/51
ZM_147/2022
236,00 € Janščák Stanislav Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29156/01452/2022/ILIS
240,00 € Základná škola Mesto Levoča
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
16894/2023/OM/2
240,00 € Jozef Hric, Antónia Hricová Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18020/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18020/02009/2024/ILIS
240,00 € Základná škola Mesto Levoča
18. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19631/2022/OM/69
ZM_221/2022
242,00 € Tomaščáková Daniela Mesto Levoča
13. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 20423/2022/OM/74
ZM_211/2022
247,00 € Orlovský Lukáš Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17777/2022/OM/32
ZM_141/2022
248,00 € Molčan Martin Mesto Levoča
30. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13832
Poistná zmluva č. 11-13832
248,40 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23638/2022
250,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23643/2022
250,00 € Hádzanársky klub Slovan Levoča Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17702/2022/OM/20
ZM_145/2022
252,00 € Vanacká Eva Mesto Levoča