Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
25302/2022
700,00 € TJ Javorinka Levoča Mesto Levoča
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - LA-TI-DO-RE
23133/2023/CRaRM
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lendak Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18594/2023/OM/28
700,44 € Marek Bučko Mesto Levoča
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
19493/2024/OM/26
700,44 € Marek Bučko Mesto Levoča
26. Marec 2024
Poistná zmluva č. 11-14633
Poistná zmluva č. 11-14633
710,99 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
24. Máj 2023
Nájomná zmluva
20379/2023/OM/35
715,08 € Alaedin Sejfulai, Havsa Sejťfulai Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Predaj pozemku parc. č. KN-C 2868/290 - ost. pl., s výmerou 18 m2, v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča, prílepok kú garáži.
ZM_171/2022
720,00 € Labuda Jozef Mesto Levoča
16. December 2022
Nájomná zmluva
31747/2022/0M/122
720,00 € Katarína Bangová Mesto Levoča
19. Október 2022
Zmluva o verejnej produkcii
288/2022
732,00 € Ing. Pavel Peschl Mesto Levoča
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
3019/2024/OM/3
735,30 € Monika Lišivková Mesto Levoča
30. September 2022
Nájomná zmluva
27632/2022/OM/102
738,00 € Tamara Čonková, Jozef Čonka Mesto Levoča
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva - Predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštovej podľa geometrického plánu.
ZM_071_2022
740,00 € Hurai Daniel Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
26148/2022/OM/62
740,05 € Anna Šveďuková Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva 0 poskytnutí dotácie č. 21243/2022
21243/2022
750,00 € Elena Rišová Mesto Levoča
31. Máj 2024
Nájomná zmluva
21289/2024/OM/32
763,08 € Alaedin Sejfulai, Havsa Sejfulai Mesto Levoča
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
19961/2023/OM/9
780,00 € Vladimír Čonka, Katarína Čonková Mesto Levoča
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
21708/2023/OM/39
780,00 € Žaneta Gáborová Mesto Levoča
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie šport 2022 - Javorinka
ZM_188/2022
800,00 € TJ JAVORINKA Mesto Levoča
23. September 2022
Nájomná zmluva
26328/2022/O0M/99
842,52 € Štefan Wzoš Mesto Levoča
25. November 2022
Nájomná zmluva
30525/2022/OM/119
852,72 € Jana Gažiková, Vojtech Gažik Mesto Levoča