Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dodatok č. 1
ZZ02117077_Z_1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Levoča
25. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
22/36/054/359
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
27. Október 2022
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
29271/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Mesto Levoča
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o spolupráci
ZM_289/2022
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny Mesto Levoča
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
ZM_290/2022
0,00 € Severovýchod Slovenska Mesto Levoča
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Obnova Radnice v Levoči — 1.etapa
020/ZoD/2021/V019-Vk05
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
8. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
0,00 € ARPROG, akclová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
28. November 2022
Dohoda č. 22/36/010/25
22/36/010/25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o spolupráci
461/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. November 2022
DODATOK Č. IROP-D3-302021J086-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J086-222-13 zo dňa 03.09.2019
3983/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
28. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
30. November 2022
Zámenná zmluva
28894/2022/OM/28
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
1. December 2022
Dohoda č. 22/36/012/9
Dohoda č. 22/36/012/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
1. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14127
Poistná zmluva č. 11-14127
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
1. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14128
Poistná zmluva č. 11-14128
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
2. December 2022
Dohoda o zániku Zmluvy o vykonaní veterinárnych činnosti zo dňa 07.02.2018
Sc25822120213440
0,00 € MVDr. Martin Hubáček AssisiVet veterinárna ambulancia Mesto Levoča
5. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31331/2022/OM/14
0,00 € Rastislav Kubovčík Mesto Levoča
5. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31422/2022/OM/15
0,00 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
14. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31330/2022/OM/13
0,00 € Laura Kalinajová Mesto Levoča
16. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31875/2022/OM/16
0,00 € MUDr. Kristína Štanclová, MUDr. Anton Štancel Mesto Levoča