Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31319/2022/OM/12
0,00 € Anton Horváth, Ingrid Horváthová Mesto Levoča
20. December 2022
Rámcová dohoda - Združená dodávka plynu č. 023/RámD/2022/VO24-Vk05, ako príloha k Rámcovej dohode je zmluva o združenej dodávke plynu č. 024/ZoZDP/2022/VO24-Vk05
023/RámD/2022/VO24-Vk05
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Levoča
20. December 2022
Rámcová dohoda - Združená dodávka elektrickej energie č. 025/RámD/2022/VO26-PRK01
025/RámD/2022/VO26-PRK01
0,00 € Pow-en a.s. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
29214/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: CSS RADOSŤ, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31265/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: HUMANITÁR, n.o. Centrum Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31336/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: EUROTREND, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a 0 poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31375/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: SENIORPARK, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FPP/015/2022
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby — zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
OZ-99/22
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Levoča
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
28894/2022/OM/28
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu
024/ZoZDP/VO24-Vk05
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Levoča
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
026/ZoZDEE/2022/VO26-PRKO1
0,00 € Pow-en a. s. Mesto Levoča
30. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1086/2021
3120517212
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Levoča
3. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.
1-2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU SLOVES Mesto Levoča
4. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
28323/2022/OM/53
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
16. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
29795/2022/OM/6
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
INF_01/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Mesto Levoča
24. Január 2023
Dodatok č. 3 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
24. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení
0011/VSD/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
1. Február 2023
Darovacia zmluva
2014/2023/OM/27
0,00 € Branislav Štefánik Mesto Levoča