Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
03448/2022-PKZP-K40358/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Levoča
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí preddavku
003/ZoPP/2023/1Č3
0,00 € Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť Mesto Levoča
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Revitalizácia amfiteátra v Levoči — projektová dokumentácia
Dodatok 001/ZOD/2023/0-V01
0,00 € regec architekti s.r.o Mesto Levoča
6. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
23248/2023/OM/11
0,00 € Dušan Suchý, Radovan Suchý Mesto Levoča
7. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X653-512-003-002
0,00 € Občianske združenie MAS LEV, o. z. Mesto Levoča
11. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-63832/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
12. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-6851/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
12. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-6747/2022-188
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
12. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-6685/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
12. Júl 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM LZ 101073869
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
21. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X653-512-003-002
0,00 € Občianske zdruzenie MAS LEV, o.z. Mesto Levoča
25. Júl 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
3/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
27. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
19316/2023/OM/8
0,00 € Východoslovenska distribučna, a. s., Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesii 3
2023 KGR _POP3ZŠ_PKPO 387
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesii 3
2023_KGR_POP3ZŠ PKPO 388
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesii 3
2023 KGR POP3 MŠ PKPO 150
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levoča
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
27821/2019/OM/2
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o zabezpečeni predaja tovaru na poukážky
2500/2023/385
0,00 € Levočsky Gastrodom Mesto Levoča
23. August 2023
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
4/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
24. August 2023
Dohoda o ukončeni zmluvy o dielo
26311/2023/OM/13
0,00 € SystemHouse s.r.o. Mesto Levoča