Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/782 - PUPN
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/782 - PUPN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
31. August 2023
Zmluva o prevode činností a prevode zamestnancov č. 26211/00566/OOaVP/2023
26211/2023
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Mesto Levoča
12. September 2023
Zmluva o sporiacom účte
28/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, Mesto Levoča
12. September 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSOB
5509000286
0,00 € KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levoča
18. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302041BDP7
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
11. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
23370/2023/OM/12
0,00 € Východoslovenská distribučna, a. s., Mesto Levoča
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/782
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/782
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
19. Október 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete
19149/2023/OM/2
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Levoča
30. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/1071 - PUPN
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/1071 - PUPN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
2. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
005/ZoZDP/2023/VO-09
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Levoča
2. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012011
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Levoča
2. November 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSOB
5509000305
0,00 € KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levoča
14. November 2023
Dohoda č. 23/36/010/65
Dohoda č. 23/36/010/65
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231109008
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Levoča
15. November 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel
27699/2023
0,00 € KOMUNALNA poistovňa, a.s., Vienna Insurance Group Mesto Levoča
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní plnení
30635/2023/OM/1
0,00 € Marek Sobinovský - SOBGAS Mesto Levoča
27. November 2023
Nájomná zmluva
28085/2023/OM/377
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnost’, a.s. Mesto Levoča
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127003
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Levoča
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
29993/2023
0,00 € Hádzanársky klub Slovan Levoča Mesto Levoča
4. December 2023
Kúpna zmluva
3098/2021/OM/4
0,00 € Dušan Šaradín, Mgr. Adriana Šaradinová Mesto Levoča