Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM LZ 101073869
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
12. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-6685/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
12. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-6747/2022-188
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
12. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-6851/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
11. Júl 2023
PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY - Akceptačný formulár
MK-63832/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
7. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X653-512-003-002
0,00 € Občianske združenie MAS LEV, o. z. Mesto Levoča
7. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone - vystúpenie speváčky GITANA
22266/2023/CRaRM
1 500,00 € OZ Romalntegra Mesto Levoča
7. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - účinkovanie gospelového zoskupenia SIMIGIUM
23135/2023/CRaRM
500,00 € PharmDr. Matúš Ondruš Mesto Levoča
6. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
23248/2023/OM/11
0,00 € Dušan Suchý, Radovan Suchý Mesto Levoča
6. Júl 2023
Nájomná zmluva
22246/2023/OM/41
1 320,00 € Jolana Kalejová, Ján Kaleja Mesto Levoča
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
22505_2023
500,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
22491/2023
500,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Levoči Mesto Levoča
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
18251/2023
2 250,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Revitalizácia amfiteátra v Levoči — projektová dokumentácia
Dodatok 001/ZOD/2023/0-V01
0,00 € regec architekti s.r.o Mesto Levoča
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - LA-TI-DO-RE
23133/2023/CRaRM
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lendak Mesto Levoča
30. Jún 2023
Nájomná zmluva
21697/2023/OM/38
1 440,00 € Laura Čonková, Lukáš Čonka Mesto Levoča
29. Jún 2023
Dodatok č. 636/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 636/CC/21
636/CC/21-D1
1 525 916,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
28. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia hudobného a speváckeho zoskupenia „eRko“
23134/2023/CRARM
500,00 € Katarína Vaňová Mesto Levoča
27. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone - slávnostné fanfáry a Levočská hymna - vystúpenie hudobného zoskupenia Brass Collegium
22936/2023/CRaRM
300,00 € Mgr. Vladimír Tomko - člen hudobného zoskupenia Brass Collegium Mesto Levoča
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
22265/2023
1 600,00 € Dobrovoľný hasičský zbor — DHZ Levoča Mesto Levoča