Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Kúpna zmluva
23899/2022/OM/22
1 520,00 € Mgr. Mária Kaliašová Mesto Levoča
5. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
25873/2022/OM/7
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
5. September 2022
Kúpna zmluva
25778/2022/OM/24
11 077,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
25. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 006/ZoD/2022/VO02-Vk01 - Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
25. August 2022
Regenerácia vnútrolobku sídlisko Západ v Levoči
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
381 949,15 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
25. August 2022
Kúpna zmluva
23509/2022/OM/17
6 080,00 € Klaudia Korpel'ova, Rastislav Uhliar Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
25989/2022
162,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
26857/2021/OM/39
0,00 € Lenka Moschová Mesto Levoča
22. August 2022
Nájomná zmluva
25997/2022/OM/97
1 584,00 € Viera Dirdová Mesto Levoča
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
25799/2022/OM/61
182,85 € Viera Dirdová Mesto Levoča
22. August 2022
Nájomná zmluva
25628/2022/OM/96
1 380,00 € Lukáš Čonka Mesto Levoča
22. August 2022
Nájomná zmluva
25518/2022/OM/95
1 320,00 € Soňa Lacková, Jozef Lacko Mesto Levoča
22. August 2022
Nájomná zmluva
25287/2022/OM/93
1 164,00 € Jozef Lacko, Andrea Lacková Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
17803/2022/OM/40
0,00 € MUDr. Kristína Štanclová, MUDr. Anton Štancel Mesto Levoča
17. August 2022
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - ŽIVÉ SOCHY
25928/2022
700,00 € Viola Marianna Uharčeková - OERTHA Mesto Levoča
17. August 2022
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - V HODVÁBE A ZLATE
25923/2022
11 500,00 € Viola Marianna Uharčeková - OERTHA Mesto Levoča
17. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
25911/2022/CRaRM
200,00 € Vladimír Tomko - člen hudobného zoskupenia Brass Collegium Mesto Levoča
17. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní prístupu do optickej siete pre kamery mesta a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
24943/1596/2022/MP
20 736,00 € LEVONET, s.r.o. Mesto Levoča
15. August 2022
Zámenná zmluva
23654/2022/OM/18
0,00 € Alžbeta Kotradyová, Helena Matvejová, Ing. Anna Krigovská, Ondrej Bartko, Jozef Bartko, Peter Bartko, Milan Bartko Mesto Levoča
15. August 2022
Nájomná zmluva
25297/2022/OM/94
2 403,60 € Mária Hančová Mesto Levoča