Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
SK_003/2023
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
18788/2023/OM/7
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
28. Apríl 2023
Dodatok č. 4. k Nájomnej zmluve
2237/2017/OM/23
0,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
26. Apríl 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete
18691/2023/OM/1
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Levoča
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva - suvenírová bankovka
18959/2023
13 580,00 € Nunofia s. r. o. Mesto Levoča
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18614/OM/2023/373
174,60 € Poľovnícke združenie Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17910/2023
2 150,00 € Tenis club 92 Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17913/2023
8 500,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17939/2023
2 500,00 € MK Slovenský orol Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17945/2023
4 000,00 € Klub sebaobrany WING TSUNG. ESCRIMA Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9743/2023
3 750,00 € CYKLO SPIŠ Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPFP/1
563 767,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18595/2023/OM/29
1 320,00 € Ladislav Kočko, Eva Kočková Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva - Rekonštrukcia križovatky ciest TII/3225 a 1/18, v meste Levoča
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18594/2023/OM/28
700,44 € Marek Bučko Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
17875/2023/OM/27
1 488,00 € Anna Kokyová, Dušan Koky Mesto Levoča
17. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16749/2023/OM/3
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
002_FO_2023
2 000,00 € Ing. Ján ŠTELBACKÝ Mesto Levoča
12. Apríl 2023
Revitalizácia amfiteátra v Levoči - projektová dokumentácia
001/ZoD/2023/VO-01
64 500,00 € regec architekti s.r.o. Mesto Levoča
11. Apríl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča