Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDP7-431-65 zo dňa 11.04.2022
12/2024
332 662,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
SKM_C36824010411450_ocred
111 217,00 € PaedDr. Ľubomira Kučková Mesto Levoča
4. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o strážnej službe
12293/11/SMM/1
0,00 € Štefan Bendžala ALFA-SBS Mesto Levoča
4. Január 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o servisných a cloudových službách pre parkovacie automaty
Dodatok č. 1
0,00 € EEI s. r. o. Mesto Levoča
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
32346/2023/OM/378
0,00 € JOZEF CHOVANEC, Výťahová služba Mesto Levoča
4. Január 2024
Nájomná zmluva
30768/2023/OM/78
1 476,00 € Eva Kočková Mesto Levoča
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
020231
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
28. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
02023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
22. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných telekomunikačných služieb a dodanie koncových zariadení
015/Rám/2023/VO-18
21 202,56 € Slovak Telekom, a .s. Mesto Levoča
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CMP9 zo dňa 18. 05. 2023
32149/2023
243 971,47 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Levoča
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o úver č. 000717/CORP/2021
000717/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča
21. December 2023
Dohoda o ukončení nájmu nebytového pristoru
31370/2023/OM/5
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Levoča
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31375/2023/OM/2
1 452,00 € Spišská katolícka charita Mesto Levoča
21. December 2023
Nájomná zmluva
31899/2023/OM/80
1 800,00 € Jozef Holub, Nikola Holubová Mesto Levoča
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
31797/2023
1 000,00 € OSA ŠPORTOVÁ AKADÉMIA. o. z. Mesto Levoča
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
28009/17/OM/250
0,00 € Kláštor minoritov Levoča Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
31757/2023
500,00 € ŠK Nomiland Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
31974/2023
1 500,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30974/2023
200,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves Mesto Levoča
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
SK_07_148_23
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča