Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17506/2023/CRaRM
600,00 € Modrý Peter, občianske združenie Mesto Levoča
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
2/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
16894/2023/OM/2
240,00 € Jozef Hric, Antónia Hricová Mesto Levoča
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
17702/2023/OM/372
412,00 € Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD. Mesto Levoča
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
17193/2023/OM/23
2 256,00 € Radoslav Kaleja, Mária Kalejová Mesto Levoča
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16898/2023
0,00 € MK Slovenský orol Mesto Levoča
28. Marec 2023
Komisionárska zmluva
17511/2023/CRARM
0,00 € Emil Tokár Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17507/2023/CRARM
3 700,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17504/2023/CRARM
4 000,00 € Slovenské národné múzeum — Spišské múzeum v Levoči Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17195/2023/OM/5
0,00 € STEFE ECB, s. r. o. Mesto Levoča
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
17243/2023/OM/25
1 076,40 € Augustín Modrocký Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9752/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16895/2023
0,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
12153/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D1-302041BDP7-431-65
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177 - opatrenie č. 2
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
14534/2023/OM/1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
16902/2023/OM/22
900,00 € Dana Leščáková Mesto Levoča
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
16900/2023/OM/21
1 200,00 € Katarína Bangová, Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
16899/2023/OM/2
0,00 € Dana Leščáková Mesto Levoča