Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
29993/2023
0,00 € Hádzanársky klub Slovan Levoča Mesto Levoča
29. November 2023
Nájomná zmluva
30444/2023/OM/74
612,00 € Jana Gažíková, Vojtech Gažík Mesto Levoča
29. November 2023
Nájomná zmluva
30400/2023/OM/73
1 308,00 € Maria Čonková, Jozef Čonka Mesto Levoča
29. November 2023
Nájomná zmluva
30753/2023/OM/76
3 292,08 € Lenka Kellnerová, Miroslav Kellner Mesto Levoča
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127003
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Levoča
28. November 2023
Kúpna zmluva
21992/2023/OM/16
2 830,00 € Vladimír Čonka, Anežka Čonková Mesto Levoča
27. November 2023
Nájomná zmluva
28085/2023/OM/377
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnost’, a.s. Mesto Levoča
27. November 2023
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 - reštaurátorský výskum a spracovanie Návrhu na reštaurovanie
008/ZoD/2023/VO-12
13 320,00 € RestArt s. r. o. Mesto Levoča
23. November 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
30651/2023/CRaRM
2 500,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní plnení
30635/2023/OM/1
0,00 € Marek Sobinovský - SOBGAS Mesto Levoča
20. November 2023
Zmluva o dielo - ,,Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námesti Majstra Pavla a ul. Gymnaziálny priechod
011/ZoD/2023/VO-13
126 636,74 € STRABAG s.r.o. Mesto Levoča
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
010/ZoPS/2023/VO-16
4 800,00 € Scholaris, s.r.o. Mesto Levoča
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
28991/2023
400,00 € Florbalový klub Quickball, L.evoča Mesto Levoča
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
28990/2023
500,00 € Tenis club 92 Levoča Mesto Levoča
16. November 2023
Nájomná zmluva
29775/2023/OM/72
1 200,00 € Ondrej Lakatoš Mesto Levoča
16. November 2023
Nájomná zmluva
29505/2023/OM/70
1 548,00 € Renáta Lacková Mesto Levoča
16. November 2023
Nájomná zmluva
28719/2023/OM/69
1 260,00 € Ján Vilk, Jarmila Vilková Mesto Levoča
16. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
CR/514
19 160,00 € G&G Studio, s.r.o. Mesto Levoča
15. November 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel
27699/2023
0,00 € KOMUNALNA poistovňa, a.s., Vienna Insurance Group Mesto Levoča
15. November 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
27512/2023
219,59 € KOMUNALNA poistovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Levoča