Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19488/02009/2024/ILIS
80,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19487/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19486/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19485/02009/2024/ILIS
320,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19484/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19483/02009/2024/ILIS
80,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19482/02009/2024/ILIS
80,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
4094/2024/OM/18
1 200,00 € Katarína Bangová Mesto Levoča
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
27. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 24/36/054/147 - PUPN 2
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 24/36/054/147 - PUPN 2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
26. Marec 2024
Poistná zmluva č. 11-14633
Poistná zmluva č. 11-14633
710,99 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
22. Marec 2024
Mandátna zmluva
12487/2024
4 320,00 € Hasmar, s.r.o. Mesto Levoča
20. Marec 2024
Dohoda č. 24/36/060/35
Dohoda č. 24/36/060/35
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2024
Dohoda č. 24/36/060/36
Dohoda č. 24/36/060/36
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18037/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18037/02009/2024/ILIS
60,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18026/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18026/02009/2024/ILIS
60,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18023/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18023/02009/2024/ILIS
60,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18021/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18021/02009/2024/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18020/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18020/02009/2024/ILIS
240,00 € Základná škola Mesto Levoča
20. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18019/02009/2024/ILIS
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. OOaVP/18019/02009/2024/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča