Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Nájomná zmluva
30525/2022/OM/119
852,72 € Jana Gažiková, Vojtech Gažik Mesto Levoča
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
30050_2022
500,00 € Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA Mesto Levoča
25. November 2022
Nájomná zmluva
29552/2022/OM/118
2 400,00 € Mgr. Jana Kellnerová Mesto Levoča
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
29550/2022/OM/70
1 149,15 € Mgr. Jana Kellnerová Mesto Levoča
25. November 2022
Nájomná zmluva
29507/2022/OM/117
1 140,00 € Mária Čonková, Jozef Čonka Mesto Levoča
25. November 2022
Nájomná zmluva
29493/2022/OM/116
1 536,00 € Magdaléna Schneiderová Mesto Levoča
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
29461/2022/OM/69
649,90 € Magdaléna Schneiderová Mesto Levoča
24. November 2022
DODATOK Č. IROP-D3-302021J086-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J086-222-13 zo dňa 03.09.2019
3983/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
16. November 2022
Zmluva o dielo - Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 31 v Levoči, ÚZPF 2940/1 — obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády
021/ZoD/2022/VO-22
14 890,49 € Peter Matalík Mesto Levoča
11. November 2022
Nájomná zmluva
28833/2022/OM/112
1 128,00 € Ondrej Lakatoš Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
29201/2022
500,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
29200/2022
500,00 € CK LEV Levoča Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o spolupráci
461/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Levoča
11. November 2022
Darovacia zmluva
30207/2022/OM/25
350,00 € Mgr. art. Róbert Kočan Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
29205/2022
500,00 € ŠK Nomiland Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
28160/2022
500,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
27697/2022
500,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
27681/2022
1 000,00 € MO SRZ Levoča Mesto Levoča
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
25302/2022
700,00 € TJ Javorinka Levoča Mesto Levoča
8. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
0,00 € ARPROG, akclová spoločnosť Poprad Mesto Levoča