Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Dodatok č. 3 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
19. Január 2023
Kúpna zmluva
31772/2022/OM/30
2 438,00 € Slavomíra Plachetková Mesto Levoča
19. Január 2023
Nájomná zmluva
14/2023/OM/2
2 640,00 € Zuzana Skasková, Pavol Skasko Mesto Levoča
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
12/2023/OM/2
1 216,90 € Zuzana Skasková, Pavol Skasko Mesto Levoča
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
INF_01/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Mesto Levoča
18. Január 2023
Nájomná zmluva
9/2023/OM/1
1 572,00 € Anna Janasová Mesto Levoča
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
6/2023/OM/1
653,90 € Anna Janasová Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00764/02155/2023/ILIS
120,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00763/02155/2023/ILIS
120,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00762/02155/2023/ILIS
120,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00761/02155/2023/ILIS
120,00 € Základná škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00760/02155/2023/ILIS
480,00 € Základná škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00759/02155/2023/ILIS
100,00 € Základná škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00758/02155/2023/ILIS
120,00 € Základná škola Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00757/02155/2023/ILIS
120,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00756/02155/2023/ILIS
120,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
16. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
29795/2022/OM/6
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
4. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
28323/2022/OM/53
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
3. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.
1-2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU SLOVES Mesto Levoča
30. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1086/2021
3120517212
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Levoča