Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
27748/2022/OM/63
182,85 € René Polák Mesto Levoča
30. September 2022
Nájomná zmluva
27751/2022/OM/105
1 680,00 € René Polák Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27746/2022/OM/7
0,00 € René Polák Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27747/2022/OM/8
0,00 € Viera Dirdová Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
27749/2022/OM/64
182,10 € Viera Dirdová Mesto Levoča
30. September 2022
Nájomná zmluva
27750/2022/OM/104
1 620,00 € Viera Dirdová Mesto Levoča
23. September 2022
Nájomná zmluva
27175/2022/OM/101
955,44 € Mária Rišová Mesto Levoča
23. September 2022
Nájomná zmluva
26330/2022/OM/100
1 380,00 € Jozef Šimonič Mesto Levoča
23. September 2022
Nájomná zmluva
26328/2022/O0M/99
842,52 € Štefan Wzoš Mesto Levoča
23. September 2022
Nájomná zmluva
26151/2022/OM/98
1 620,00 € Anna Šveďuková Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
26148/2022/OM/62
740,05 € Anna Šveďuková Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
25317/2022
4 000,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
25310/2022
4 000,00 € Hokejový klub Spiš Indians Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
25306/2022
5 500,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23708/2022
1 900,00 € Hádzanársky klub Slovan Levoča Mesto Levoča
20. September 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí dokončených objektov vyvolanej investície
1838/27650/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Levoča
16. September 2022
Zmluva o spolupráci
26346/2022/CRaRM
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spis-Pieniny Mesto Levoča
12. September 2022
Spevnené plochy na sídlisku Rozvoj
014/ZoD/2022/VO18-VZ06
89 295,66 € Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Mesto Levoča
8. September 2022
Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča
013/ZoD/2022/VO16-Vk03
341 992,50 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
5. September 2022
Kúpna zmluva
23899/2022/OM/22
1 520,00 € Mgr. Mária Kaliašová Mesto Levoča