Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
28323/2022/OM/53
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
3. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.
1-2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU SLOVES Mesto Levoča
30. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1086/2021
3120517212
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Levoča
30. December 2022
Nájomná zmluva
32499/2022/OM/128
1 704,00 € Jozef Holub, Nikola Holubová Mesto Levoča
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
026/ZoZDEE/2022/VO26-PRKO1
0,00 € Pow-en a. s. Mesto Levoča
29. December 2022
Dodatok č. 881/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č. 881/CC/2
881/CC/20-D3
1 850 792,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
32571/2022/OM/76
1 345,30 € Mgr. Veronika Zemčáková, Mário Zemčák Mesto Levoča
28. December 2022
Nájomná zmluva
32573/2022/OM/129
3 708,00 € Mgr. Veronika Zemčáková, Mário Zemčák Mesto Levoča
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu
024/ZoZDP/VO24-Vk05
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Levoča
23. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14153
Poistná zmluva č. 11-14153
191,70 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
28894/2022/OM/28
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
22. December 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J093-222-13 zo dňa 09.08.2018
4239/2022
102 776,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
22. December 2022
Kúpna zmluva
31772/2022/OM/30
2 090,00 € Slavomíra Plachetková Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby — zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
OZ-99/22
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FPP/015/2022
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a 0 poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31375/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: SENIORPARK, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31336/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: EUROTREND, n.o. Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31265/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: HUMANITÁR, n.o. Centrum Mesto Levoča
21. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
29214/2022
0,00 € Poskytovateľ sociálnej služby: CSS RADOSŤ, n.o. Mesto Levoča
20. December 2022
Rámcová dohoda - Združená dodávka elektrickej energie č. 025/RámD/2022/VO26-PRK01
025/RámD/2022/VO26-PRK01
0,00 € Pow-en a.s. Mesto Levoča