Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o sporiacom účte
28/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, Mesto Levoča
11. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Revitalizácia amfiteátra v Levoči – projektová dokumentácia
001/ZoD/2023/VO-01
74 000,00 € regec architekti s.r.o Mesto Levoča
4. September 2023
Kúpna zmluva
23605/2023/OM/21
1 288,00 € Vladimír Polák Mesto Levoča
31. August 2023
Zmluva o prevode činností a prevode zamestnancov č. 26211/00566/OOaVP/2023
26211/2023
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Mesto Levoča
31. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o strážnej službe č. 12293/11/SMM/1 zo dňa 29. 3. 2011 uzatvorenej podľa § 269 ods. Obchodného zákonníka
26342/2023
31,87 € Štefan Bendžala - ALFA - SBS Mesto Levoča
31. August 2023
Poistná zmluva č. 11-14492
Poistná zmluva č. 11-14492
384,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
30. August 2023
Dodatok č. 1 – REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKO ZÁPAD V LEVOČI
012/ZoD/2022/VO09-Vk02
392 353,14 € MIGI, spol. s.r.o. Mesto Levoča
30. August 2023
Nájomná zmluva
24949/2023/OM/49
1 320,00 € Soňa Lacková, Jozef Lacko Mesto Levoča
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24881/2023/OM/8
183,40 € Jarmila Čonková Mesto Levoča
30. August 2023
Nájomná zmluva
24887/2023/OM/47
1 356,00 € Jarmila Čonková Mesto Levoča
25. August 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/782 - PUPN
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/782 - PUPN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
24. August 2023
Dohoda o ukončeni zmluvy o dielo
26311/2023/OM/13
0,00 € SystemHouse s.r.o. Mesto Levoča
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
24412/2023
3 750,00 € CYKLO SPIS Levoča Mesto Levoča
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
24432/2023
4 000,00 € Florbalový klub Quickball, Levoča Mesto Levoča
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
24433/2023
4 000,00 € Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA Mesto Levoča
24. August 2023
Dodatok č. 1 241 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
27821/2019/OM/2
333,09 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
23. August 2023
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
4/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
21. August 2023
Kúpna nového nepoužívaného motorového vozidla
002/KZ/2023/VO-04
48 852,00 € AUTONOVA, s. r. o. Mesto Levoča
18. August 2023
Zmluva o dielo
25797/2023/CRaRM
1 700,00 € Mgr. Simona Frantová Mesto Levoča
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24891/2023/OM/9
1 143,25 € Be. Andrea Kurucová Mesto Levoča