Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájmu dopravného prostriedku
33/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Materská škola
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
32/2024
204,62 € JUDr. Lukáš SKURKA, advokát Mesto Spišské Vlachy
25. Apríl 2024
DOHODA č. 2118872024 o množstvovom zbere odpadu
31/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Sabinka Estate s. r. o.
24. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
15/2024
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Dušan Schwarcz
24. Apríl 2024
ZMLUVA č. 324 0774 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
28/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Spišské Vlachy
24. Apríl 2024
Dohoda č. 2024/KE/032 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
29/2024
95 064,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mesto Spišské Vlachy
23. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
14/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri Základnej sv. J. Krstiteľa
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKA6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v meste Spišské Vlachy
27/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 011/2024
011/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Anna
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 012/2024
012/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Čurillová Květoslava
17. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
15. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 1248226841
26/2024
120,49 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 009/2024
009/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Valenčinová Katarína
28. Marec 2024
Zmluva č. 01/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
23/2024
1 200,00 € Seniorvital, n.o. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
DOHODA č. 2119742024 o množstvovom zbere odpadu
242024
0,00 € KAJANEDA s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania pre seniorov
25/2024
0,00 € KAJANEDA s. r. o Mesto Spišské Vlachy
27. Marec 2024
Dohoda č. 24/44/054/10 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
21/2024
2 543,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
27. Marec 2024
Zmluva č. VMI1412202316
22/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 005/2024
005/2024
42,50 € Mesto Spišské Vlachy Škerliková Ľudmila
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 006/2024
006/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiseľová Anna