Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17/2024
1 500,00 € Ing. Angela Vysopalová, PhD. Mesto Spišské Vlachy
26. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
15/2024
697 652,73 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
21. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu
07/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
19. Február 2024
Zmluva o výkone funkcie konateľa
13/2024
0,00 € Mestské lesy a majetky spol. s r. o. Mesto Spišské Vlachy
16. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
06/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
14. Február 2024
Zmluva o likvidácii odpadových vôd
12/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 001/2024
001/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Jánošová Elena
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 002/2024
002/2024
300,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Jánoš Richard
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 003/2024
003/2024
85,00 € Mesto Spišské Vlachy Baluchová Margita
9. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
052024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia
8. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
01/2024
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Rodičovské združenie ROSA pri ZŠ
8. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
04/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy MO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Spišské Vlachy
7. Február 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
11/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
2. Február 2024
DAROVACIA ZMLUVA č.5/2024
10/2024
500,00 € Heneken Helps Mesto Spišské Vlachy
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
06/2024
93,22 € Mesto Spišské Vlachy Mária Fiľová
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
07/2024
101,25 € Mesto Spišské Vlachy Marek Lorinc, Viera Lorincová
1. Február 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
08/2024
100,00 € Martin Németh Mesto Spišské Vlachy
1. Február 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
09/2024
50,00 € Mária Šelembová Mesto Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
02/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
03/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy