Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 080/2023
080/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 081/2023
081/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
19. September 2023
Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
113/2023
45 172,16 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
111/2023
9 837,36 € Mesto Spišské Vlachy Peter Maskaľ, Mária Maskaľová
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
112/2023
6 306,00 € Mesto Spišské Vlachy Rastislav Kuchár, Mgr. Stela Kuchárová
7. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
19/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ZO Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
6. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
110/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127/2023
127/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Norbert Barbuš
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2023
128/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/2023
129/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2023
130/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2023
131/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2023
132/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Víbohová Beáta
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2023
133/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybár Jaroslav
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.095/2023
095/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy PhDr. Astrid Kostelníková
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/2023
117/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118/2023
118/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/2023
119/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2023
123/2023
68,00 € Mesto Spišské Vlachy Hutyrová Alžbeta
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124/2023
124/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gurovičová Jolana