Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
94/2023
40 000,00 € Mgr. Vladimír Mravec Mesto Spišské Vlachy
21. Júl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
17/2023
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Darina Forgáčová
21. Júl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
18/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ÚS SČK Spišská Nová Ves
19. Júl 2023
Zmluva o dielo
91/2023
Doplnená
397 608,96 € INTERBAU s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2023
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
89/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
90/2023
24 000,00 € Ing. Silvia Balková Mesto Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 02/D/2023
85/2023
3 000,00 € Mesto Spišské Vlachy Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 07 D/ 2023
86/2023
3 500,00 € Mesto Spišské Vlachy Spišský Lukostrelecký Klub
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 202 3 pod číslom 08/D/2023
87/2023
1 000,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 09 D/ 2023
88/2023
500,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1
12. Júl 2023
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002948 zo dňa 7.10.2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku
82/2023
258 750,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Spišské Vlachy
12. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
84/2023
1 100,00 € Mesto Spišské Vlachy Milan Džačar, Mgr. Eva Džačarová
12. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-41
83/2023
0,00 € Fond na podporu športu Mesto Spišské Vlachy
11. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO Č. ZMLT-2023-341-000002
81/2023
61 920,00 € KOOR Východ s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2023
109/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kicková Anna
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111/2023
111/2023
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Kožárová Marta
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/2023
112/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kedjuchová Elena
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
74/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
75/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
76/2023
0,00 € Žofia Hrivňáková Mesto Spišské Vlachy