Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Záložná zmluva č. 800/132/2021/2
CRZ/844/2023
4 664 283,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
15. Máj 2024
Záložná zmluva č. 800/132/2021/3
CRZ/490/2024
4 664 283,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/62/NM/131
CRZ/303/2024
3 000 949,58 € Mesto Trebišov Ministerstvo životného prostredia SR
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
CRZ/71/2024
1 993 787,59 € Ministerstvo dopravy SR Mesto Trebišov
18. December 2023
Zmluva o úvere č. 1366/CC/23
CRZ/995/2023
1 700 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Trebišov
18. December 2023
Zmluva o úvere č. 1365/CC/23
CRZ/994/2023
1 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Trebišov
9. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
CRZ/405/2024
750 161,91 € Mesto Trebišov Základná škola
4. Máj 2023
Zmluva o úvere č. 412/CC/23
CRZ/347/2023
750 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Trebišov
18. December 2023
Dodatok č. 412/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 412/CC/23
CRZ/997/2023
750 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Trebišov
22. November 2022
Zmluva o dielo
neuvedené
717 951,05 € DAG SLOVAKIA, a. s. Mesto Trebišov
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CVD5-76-80
CRZ/520/2023
663 330,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CMP3
CRZ/405/2023
422 367,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
16. Október 2023
Záložná zmluva č. 800/133/2021/2
CRZ/845/2023
388 414,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
15. Máj 2024
Záložná zmluva č. 800/133/2021/3
CRZ/491/2024
388 414,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na kalendárny rok 2024 cirkevnému zriaďovateľovi MŠ a školských zariadení
CRZ/1016/2023
265 732,49 € Mesto Trebišov Gréckokatolícka eparchia Košice
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CXP8-91-108
CRZ/406/2023
252 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka na kalendárny rok 2023 cirkevnému zriaďovateľovi MŠ a školských zariadení
CRZ/39/2022
212 751,00 € Mesto Trebišov Gréckokatolícka eparchia Košice
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-074/2023-SOIROP-302071BPK8
CRZ/990/2023
200 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
31. August 2023
Kúpna zmluva
CRZ/663/2023
188 043,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Trebišov
8. August 2022
Kúpna zmluva
neuvedené
156 000,00 € Mesto Trebišov CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.