Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
NP-02/2022
0,00 € Mesto Trebišov Mária Molnárová
31. Marec 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
NP-03/2022
0,00 € Mesto Trebišov Tatiana Kvočáková – HOLISTIC BEAUTY
31. Marec 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
NP-04/2022
0,00 € Mesto Trebišov LEXSTAR, s.r.o.
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Alena Zbojovská
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Rastislav Kempec
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Veronika Švedová
12. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Viera Kováčová
12. Apríl 2022
Zmluva o zverení majetku do správy
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Technické služby mesta Trebišov
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC441-2019-53/APB4
KZP-PO4-SC441-2019-53/APB4
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Trebišov
13. Apríl 2022
Zmluva o odchyte a úschove odchytených túlavých psov
neuvedené
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku Mesto Trebišov
14. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Jana Kanalošová
19. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Branislav Bojko
21. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Wilk
21. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Dušan Tkáč
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Ladislav Bodor
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Petra Džudžová
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Lucia Botošová
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Matúš Kora
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Ján Bacso
21. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Viliam Mydla