Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
900,00 € Mesto Trebišov Policajný športový klub plávania a triatlonu
11. Apríl 2023
Príkazná zmluva
CRZ/257/2023
900,00 € Kristína Mihaľová, DiS. art. Mesto Trebišov
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/327/2023
900,00 € Mesto Trebišov MOTORKARE TREBIŠOV
30. September 2023
Poistná zmluva
CRZ/779/2023
850,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Trebišov
30. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/325/2024
825,00 € Obec Nižný Žipov Mesto Trebišov
2. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
800,00 € Mesto Trebišov SHOW DS TEAM o.z.
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/656/2023
800,00 € Mesto Trebišov Motorsport Šurmanek
22. Apríl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
neuvedené
767,49 € Mesto Trebišov Alena Fabianová
19. August 2022
Zmluva o reklame a propagácii
neuvedené
750,00 € Mesto Trebišov MIRATO s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/120/2024
750,00 € Obec Slivník Mesto Trebišov
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
700,00 € Mesto Trebišov MOTORKARE TREBIŠOV
7. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedené
700,00 € Mesto Trebišov Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z.
11. December 2022
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
CRZ/26/2022
700,00 € ParticipationLab, s.r.o. Mesto Trebišov
10. Február 2023
Príkazná zmluva
CRZ/103/2023
700,00 € Ing. Ján Naď Mesto Trebišov
17. Február 2023
Príkazná zmluva
CRZ/106/2023
700,00 € Ing. Ján Naď Mesto Trebišov
18. August 2023
Darovacia zmluva
CRZ/602/2023
700,00 € ELBAS s.r.o. Mesto Trebišov
15. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
CRZ/72/2024
700,00 € ParticipationLab, s.r.o. Mesto Trebišov
24. August 2023
Príkazná zmluva
CRZ/613/2023
670,00 € Roman Romančák Mesto Trebišov
5. Júl 2022
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
neuvedené
654,55 € Mesto Trebišov PaedDr. Ján Zubko a PaedDr. Jana Zubková
26. Júl 2022
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
neuvedené
654,55 € Mesto Trebišov BKP - TRADE, s.r.o.