Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/147/2024
0,00 € Mesto Trebišov Denis Molitoris
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/148/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Bančanský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/149/2024
0,00 € Mesto Trebišov PaedDr.Dáša Sabolová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/144/2024
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Hojdan
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/143/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Dušan Grajcár
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/142/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Viňaš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/141/2024
0,00 € Mesto Trebišov Peter Kandráč
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/140/2024
0,00 € Mesto Trebišov Matúš Tomčík
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/139/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juraj Bančanský
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/138/2024
0,00 € Mesto Trebišov Pavel Benedek
27. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
CRZ/137/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Trebišov
27. Február 2024
Zmluva o nájme
CRZ/136/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
CRZ/134/2024
0,00 € PhDr. Lenka Čopanová, MsC. Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
CRZ/133/2024
0,00 € Vladimír Eštu Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
CRZ/132/2024
0,00 € Zuzana Albrechtová Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/135/2024
2 988,00 € Procurio s.r.o. Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/131/2024
150,00 € Mesto Trebišov Súkromné centrum voľného času
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/130/2024
75,00 € Mesto Trebišov Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/129/2024
300,00 € Obec Zemplínsky Branč Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/128/2024
1 875,00 € Obec Zemplínske Hradište Mesto Trebišov