Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/116/2024
150,00 € Obec Lastovce Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/117/2024
300,00 € Obec Malé Ozorovce Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/118/2024
75,00 € Obec Michaľany Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/113/2024
75,00 € Obec Hrčeľ Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/112/2024
1 275,00 € Obec Hraň Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/111/2024
40,00 € Obec Horovce Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/110/2024
75,00 € Obec Egreš Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/105/2024
75,00 € Obec Brehov Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/106/2024
108,57 € Obec Čaňa Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/107/2024
75,00 € Obec Cejkov Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/108/2024
75,00 € Obec Čeľovce Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/109/2024
130,00 € Obec Dargov Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/104/2024
75,00 € Obec Bánovce nad Ondavou Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/103/2024
60,00 € Obec Bačkov Mesto Trebišov
14. Február 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
CRZ/102/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Trebišov
13. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
CRZ/101/2024
0,00 € REMKO Sirník s.r.o. Mesto Trebišov
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/100/2024
0,00 € Mesto Trebišov Samuel Strišovský
13. Február 2024
Zmluva o nájme
CRZ/99/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Vojčice
12. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
CRZ/98/2024
0,00 € Mesto Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CRZ/97/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná Mesto Trebišov