Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/878/2024
0,00 € Mesto Trebišov Juliana Pohlotková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/877/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Kováč
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/874/2024
0,00 € Mesto Trebišov Maroš Karička
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/875/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jarmila Pulková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/876/2024
0,00 € Mesto Trebišov Anna Balogová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/873/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Baranová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/872/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marián Bumbera-Hrubovčák
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/871/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľudovít Hlavatý
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/870/2024
0,00 € Mesto Trebišov Peter Ferenc
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/868/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jarmila Pajtášová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/869/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Mancošová
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/867/2024
0,00 € Mesto Trebišov Štefan Kušnír
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/866/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marcel Mazur
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/865/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bc. Monika Čičiková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/862/2024
0,00 € Mesto Trebišov Beáta Hrubá
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/863/2024
0,00 € Mesto Trebišov Rastislav Kamenca
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/864/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Pigula
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/861/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jolana Čoláková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/860/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubica Rusnáková
4. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/859/2024
0,00 € Mesto Trebišov Roland Petruška