Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/15/2024
0,00 € Mesto Trebišov Viera Čopková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/16/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Vasiľ
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/13/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Oláh
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/11/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Hudáková
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/12/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Boberský
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/10/2024
0,00 € Mesto Trebišov Valéria Dudová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/9/2024
0,00 € Mesto Trebišov Serafína Kolesárová
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/8/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivana Dančová
8. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
CRZ/7/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Trebišov
7. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
CRZ/6/2024
96 000,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov
7. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ/5/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
7. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve prenájme parkovacieho miesta
CRZ/4/2024
0,00 € Mesto Trebišov Samuel Zbojovský
7. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve prenájme parkovacieho miesta
CRZ/3/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Zuzana Vašková
2. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/2/2024
0,00 € Mesto Trebišov LJL Care s. r. o.
2. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 01.03.2021
CRZ/1/2024
0,00 € REALINVEST spol. s r.o. Mesto Trebišov
29. December 2023
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 09.01.2023
CRZ/1041/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Trebišov
29. December 2023
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.01.2023
CRZ/1040/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Trebišov
29. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/1039/2023
0,00 € Mesto Trebišov Darina Potocká
29. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/1036/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Vladimír Baláž
29. December 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/1038/2023
0,00 € Mesto Trebišov Klára Hegedušová