Centrálny register zmlúv

Obec Čaklov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1
1
0,00 € Martin Mikula - MARKO Obec Čaklov
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2022
2/2022
0,00 € Človek v ohrození n.o. Obec Čaklov
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže
25042022
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Čaklov
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2022
0,00 € NOVA TRAINING s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č.20K776081
20K776081
0,00 € DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. Obec Čaklov
21. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
1
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Čaklov
9. Jún 2023
Nájomná zmluva
65/2023
0,00 € Obec Čaklov Adriana Voľanská
7. Máj 2024
Dodatok
219/2017
0,00 € Obec Čaklov Kotľár Martin
7. Máj 2024
Dodatok k nájomnej zmluve 328/2019 o nájme obecného bytu
3
0,00 € Obec Čaklov Tancoš Milan
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
35/2023
0,26 € Obec Čaklov Štefan Boch
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže
29042022
10,00 € Gréckokatolícke arcibiskupstvo Obec Čaklov
7. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
280224
44,00 € Výchoslovenská energetika a.s. Obec Čaklov
2. Január 2023
Zmluva o dielo
11/2022
48,00 € Health§Safety First s.r.o. Obec Čaklov
13. Máj 2022
Nájomná zmluvy
3/2022
55,00 € Obec Čaklov Ján Kotľár
20. Apríl 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000809849X
79,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Čaklov
13. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu bežného štandardu
Nájomná zmluva
155,00 € Obec Čaklov Lucia Marková
25. Október 2022
Kúpna zmluva
3/2022
181,83 € Obec Čaklov Peter Jakubov
18. Január 2024
Nájomná zmluva
110/2023
297,96 € Obec Čaklov Monika Ovšáková
7. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č.012021
012021
400,00 € OZ pre podporu vzdelávanie výchovy a kultúry - ROMAD Obec Čaklov
21. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
1/2022
484,88 € Obec Čaklov Peter Zubko