Centrálny register zmlúv

Obec Čaklov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
č.2023/11/01
121 199,14 € Marius Pedersen a.s. Obec Čaklov
17. Október 2022
Zmluva vo veci zberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálnych odpadov, odpadov z triedeného zberu a odpadov s obsahom nebezpečných látok vytriedených z komunálneho odpadu z katastra objednávateľa
ZMLUVA Č.01/10/2022
108 008,35 € Marius Pedersen a.s. Obec Čaklov
1. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2022
Dodatok č.1 k zmluve č.2/2022
78 733,58 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.03/11/2022
41 092,53 € DMJ MARKET s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda č. 01/11/2022
01/11/2022
38 478,22 € INMEDIA spol.s.r.o. Obec Čaklov
12. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.01/11/2022
1
35 754,65 € INMEDIA,spol.s.r.o. Obec Čaklov
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
č.8/2022
24 954,52 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
27. Jún 2023
Vodovodná prípojka k Základnej škole Čaklov, Čaklov č.495
4/2023
24 555,95 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
7/2022
22 431,61 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
12. September 2023
Zmluva o dielo
1192023
21 969,20 € MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. Obec Čaklov
10. Október 2022
Zmluva o dielo č.6/2022
6/2022
18 136,46 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda 04/11/2022
16 092,76 € N.S.E.s.r.o. Obec Čaklov
19. September 2023
Zmluva o dielo
6/2023
13 133,76 € GRUND VRANOV N.T. Obec Čaklov
19. September 2023
Zmluva o dielo
1909/23
7 608,76 € GRUND VRANOV N.T. Obec Čaklov
9. Jún 2023
Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente a územnoplánovacej dokumentácie obce Čaklov
1/1/2023
4 550,00 € PROJEX Obec Čaklov
3. Máj 2023
Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente a územnoplánovacej dokumentácie obce Čaklov
1/1/2/2023
4 550,00 € PROJEX Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda č. 02/11/2022
Rámcová dohoda 02/11/2022
3 947,26 € RASLEN, sol. s.r.o. Obec Čaklov
2. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve na dodanie tovaru
1
3 598,37 € RASLEN spol. s.r.o. Obec Čaklov
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.64/2023
64/2023
2 076,00 € Obec Čaklov Silvia Prokopiuk
19. December 2023
Nájomná zmluva
95/2023
2 064,00 € Obec Čaklov Mgr. Martin Stahorský, PhD.