Centrálny register zmlúv

Obec Čaklov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
č.8/2022
24 954,52 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
8. Marec 2023
Mandátna Zmluva
5/2023-ÚP
950,00 € STANIM s.r.o. Obec Čaklov
21. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
1
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Čaklov
2. Január 2023
Zmluva o dielo
11/2022
48,00 € Health§Safety First s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č.20K776081
20K776081
0,00 € DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda č. 01/11/2022
01/11/2022
38 478,22 € INMEDIA spol.s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda č. 02/11/2022
Rámcová dohoda 02/11/2022
3 947,26 € RASLEN, sol. s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č.03/11/2022
41 092,53 € DMJ MARKET s.r.o. Obec Čaklov
30. November 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda 04/11/2022
16 092,76 € N.S.E.s.r.o. Obec Čaklov
25. Október 2022
Kúpna zmluva
3/2022
181,83 € Obec Čaklov Peter Jakubov
21. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
1/2022
484,88 € Obec Čaklov Peter Zubko
17. Október 2022
Zmluva vo veci zberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálnych odpadov, odpadov z triedeného zberu a odpadov s obsahom nebezpečných látok vytriedených z komunálneho odpadu z katastra objednávateľa
ZMLUVA Č.01/10/2022
108 008,35 € Marius Pedersen a.s. Obec Čaklov
10. Október 2022
Zmluva o dielo č.6/2022
6/2022
18 136,46 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2022
0,00 € NOVA TRAINING s.r.o. Obec Čaklov
1. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2022
Dodatok č.1 k zmluve č.2/2022
78 733,58 € GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Obec Čaklov
13. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obecného bytu bežného štandardu
Nájomná zmluva
155,00 € Obec Čaklov Lucia Marková
13. Máj 2022
Nájomná zmluvy
3/2022
55,00 € Obec Čaklov Ján Kotľár
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže
25042022
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Čaklov
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže
29042022
10,00 € Gréckokatolícke arcibiskupstvo Obec Čaklov
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2022
2/2022
0,00 € Človek v ohrození n.o. Obec Čaklov