Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
38/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
2. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
17/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
2. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
18/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
2. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
19/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
2. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
20/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
19. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkovych nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
15/2024
22 917,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
19. Marec 2024
Rámcová dohoda na čistiace a hygienické potreby
16/2024
54 978,48 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
29. Február 2024
Servisná zmluva
84/2023
1 200,00 € INFO KURZ s.r.o. Zariadenie pre seniorov
28. Február 2024
Peňažný dar vo výške 976,00 EUR..
79/2023
976,00 € Dr. Max 103 s.r.o. Zariadenie pre seniorov
19. Február 2024
Zmluva o dielo - deratizácia
83/2023
0,00 € Derakat, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
3/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
5/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
7/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
8/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
16. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
9/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov