Centrálny register zmlúv

Zariadenie pre seniorov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 05092023OS
42/2023
0,00 € BM WORK AGENCY s.r.o. Zariadenie pre seniorov
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 30.8.2021
40/2023
0,00 € Advokátska kancelária, JUDr. Ladislav Bohunický,ml. Zariadenie pre seniorov
23. August 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkovych nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
41/2023
8 567,43 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
26. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o partnerstve
39/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
22. Máj 2023
Zmluva o partnerstve
38/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1038050000C)
34/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1038092000F)
35/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1041060000G)
36/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
11. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny (24ZZS1038073000M)
37/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
6. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení praxe
33/2023
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
29/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
30/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
32/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (24ZZS1038092000F)
31/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
4/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
6/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov