Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
časť nebytovych priestorov Haanova 7
328/2024
299,91 € Dom sociálnych služieb-MOST, n Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
nájom bytu - Jakabovičová Alena a Štefan
327/2024
230,25 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Jakabovičová Alena
3. Máj 2024
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v r
232/2024
0,00 € Ďurfinová Petra Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Projektová dokumentácia pre stavebmné povolenie a realizáciu stavby St
324/2024
26 280,00 € T-Project,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Máj 2024
Zmluva o zabezp.umel.vystúpenia - Petržalčanka 1.5.2024
329/2024
600,00 € Občianske združenie PETRŽALČAN Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2024
Poskytovanie poradenstva v oblasti BOZP
321/2024
31 078,80 € JF, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2024
Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Pifflova
322/2024
70 380,44 € Ministerstvo investícií, regio Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2024
rozšírenie o jedno dodacie miesto
287/2024
0,00 € Jakub Ilavský, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
Projekt - Spoločne objavujeme svet
315/2024
500,00 € OZ Vodníček Rodičovské združen Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
Predaj pracovného stroja Bucher BAZ987
320/2024
4 000,00 € Jakub Kaňuch-KaňuchStav Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme bytu č. 07/039/2020 - Mgr. Zuzaza Šul
316/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Šuleková Zuzana Mgr.
29. Apríl 2024
ukončenie RZ dodávka potravín MŠ/ŠJ
317/2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
ukončenie RZ dodávka potravín MŠ/ŠJ
318/2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Apríl 2024
ukončenie RZ dodávka potravín MŠ/ŠJ
319/2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Apríl 2024
Streetwork
314/2024
700,00 € OZ STOPA Slovensko Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Apríl 2024
Zemnné a výkopové, stavebné práce na systém CZT
310/2024
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Apríl 2024
Predĺženie doby nájmu - Výletová Danica
311/2024
260,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Výletová Danica
25. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 34/2024/2859 - Jozef Lévai
312/2024
140,00 € Lévai Jozef Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci II "Revitalizácia expozitúry VÚB"
313/2024
0,00 € PGT PREMIUM, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Apríl 2024
Dodatok č.3 Zmluvy o ubytovaní č. 4/2021/2812 - Bedřich Rambousek
302/2024
160,00 € Rambousek Bedřich Mestská časť Bratislava-Petržalka