Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
370/2024
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Garáž/ parkovacie státie
372/2024
75,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
dohoda zmluvných strán o podmienkach vzá-jomnej spolupráce
371/2024
390,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní - Lukáš Kováčik
366/2024
140,00 € Kováčik Lukáš Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2024
Oáza bylinkovej vône a vtáčieho spevu
361/2024
2 730,00 € Združenie rodičov MŠ Lietavská Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
založenie partnerstva a dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomne
323/2024
2 490,00 € TJ SLAVOJ OVSIŠTE Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
Nájom užívania predajného stánku č.6 na trhovisku Mlynarovičova
360/2024
189,50 € Juraj Bölcs Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Od Tatier k Dunaju 2024
356/2024
3 444,00 € Pohyb ako dar Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Stredovek v Sade
358/2024
3 077,00 € GASTON TRG Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
357/2024
3 643,00 € Ulita Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
55. výročie FS Ekonóm
359/2024
2 190,00 € UFS Ekonóm o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Športový gymnasticý tábor – Aurora Camp
336/2024
4 041,00 € AURORA International Sport Clu Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
ISSA PLACE TO BE
337/2024
2 961,00 € Občianske združenie Tancuj s n Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Lúky, Dvory, Háje
338/2024
4 106,00 € Blue Magic Picture s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
348/2024
1 162,00 € Plavecký Klub ORCA Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
347/2024
2 825,00 € Konduktor Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Obnova monumentálnej maľby Znaky Bratislavy na Blagoevovej ulici
346/2024
3 683,00 € Konduktor Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 31/2023/3826 - Tibor Kováč
340/2024
160,00 € Kováč Tibor Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Vzdelávame sa dobrovoľne
345/2024
708,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
344/2024
3 657,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej Mestská časť Bratislava-Petržalka