Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu - Mgr. Peter Duda
266/2024
179,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Duda Peter Mgr.
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu - Vratislav Trgina
267/2024
274,56 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Trgina Vratislav
10. Apríl 2024
Zmluvu o ubytovaní - Peter Dóža
259/2024
160,00 € Dóža Peter Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Apríl 2024
PD pre zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Šustekova 33, Bratis
260/2024
17 640,00 € SK Union STAV s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Trávové koberce
253/2024
198 000,00 € AGELLUS,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
255/2024
1 000,00 € Judo klub Patronka Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
256/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o využívaní služby
257/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Dohoda o zrušení Zmluvy o ubytovaní - Andrii Tsukor
258/2024
0,00 € Tsukor Andreii Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Apríl 2024
predĺženie doby nájmu - Štibraná Katarína
247/2024
158,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Štibraná Katarína
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
249/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
250/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
251/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
252/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2024
predĺženie doby nájmu - Berbiche Zuzana
244/2024
145,29 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Berbiche Zuzana
5. Apríl 2024
Nájom užívania predajného stánku č.61,66 na trhovisku Mlynarovičova
245/2024
368,00 € Michal Brázdovič Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2024
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 EUR
201/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2024
predĺženie doby nájmu - Mierny Karol, Mierna Lucia
246/2024
130,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Mierny Karol, Lucia
5. Apríl 2024
predĺženie doby nájmu - Kalivoda Pavol
248/2024
87,44 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kalivoda Pavol
4. Apríl 2024
predĺženie doby nájomu - Belešová Irena
237/2024
224,38 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Belešová Irena