Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0138 22 00
24 88 0138 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0140 22 00
24 88 0140 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0139 22 00
24 88 0139 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0141 22 00
24 88 0141 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia 24 88 0142 22 00
24 88 0142 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0143 22 00
24 88 0143 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0144 22 00
24 88 0144 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0145 22 00
24 88 0145 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504882000/0099
286504882000/0099
0,00 € WACHOVIA INVESTMENTS LTD „organizačná zložka“, ENIDAN družstvo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. KP/001/2022
KP/001/2022
0,00 € MVDr. Anton Dostál, PhD. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0865 21 00
08 83 0865 21 00
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0255-18-02 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0255-18-02
0,00 € Václav Černý Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0117-22-00
09-85-0117-22-00
0,00 € Ľudovít Herzog Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0118-22-00
09-85-0118-22-00
0,00 € Ing. Eva Mališková Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Dodatok č. 09-85-0266-20-01 k Nájomnej zmluve k bytu
09-85-0266-20-01
0,00 € Katarína Pavelková Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Dohoda o urovnaní
MAG119231/2022
0,00 € VISTA TOWER a.s. a PERAZO, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
MAGTS2200131
0,00 € Marián Šupa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Zmluva o zriadení záložného práva
MAG 117936/2022
0,00 € Agatova s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Ručiteľské vyhlásenie Račianska
MAG 117326/2022
0,00 € YIT Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Apríl 2022
Ručiteľské vyhlásenie Viedenská
MAG 117880/2022
0,00 € YIT Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava