Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242200/0099
OKDSVBZ 00001422
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501691900/00999
OKDSVBZ00000959
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava VI GROUP Development s.r.o.
5. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/008/2021
MAGBO2200025
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Múzeum mesta Bratislavy
5. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502802200/0099
286502802200/0099 (OKDS VBZ 00001445)
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava PDK, sol. s r.o
6. Máj 2022
Zmluva č. 05 88 0546 20 00
05 88 0546 20 00
0,00 € NFŠ, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Máj 2022
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0018 22 00
11 88 0018 22 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
6. Máj 2022
Zmluva o preložke slaboprúdového vedenia č. 24881792200
24881792200
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Máj 2022
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00
08 83 0382 16 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Vladimír Makovník, Vieska 12, 991 02 Dolná Strehová, okr. Veľký Krtíš
9. Máj 2022
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0225 22 00
11 88 0225 22 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
9. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802742200
288802742200
0,00 € Wayden, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. Máj 2022
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0200 22 00
24 88 0200 22 00
0,00 € Jana Rusková Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286500092200
OKDSVB 00000811
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502292200
OKDSVB 00000854
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Máj 2022
Dodatok č. 28 88 0227 21 01
8 88 0227 21 01
0,00 € F & P, a.s., Ovocné sady s.r.o., BAUREA, spol. s r.o., Goldbeck, s.r.o., Esterian, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Máj 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
09-83-0127-08-00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Marta Štifterová
10. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
000
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Natalia Yevdokimova
11. Máj 2022
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Jasovská 1-3 v Bratislave
MAGTS2200161
0,00 € APIS facility management, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
MAGBO2200019
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky A Geodetický a kartografický ústav Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Máj 2022
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
MAGTS2200157
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
MAGBO2200002
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava