Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
MAG344269/2022
0,00 € ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500072200
OKDSVB 00000810
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
OKDSVB 00000788
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
16. Máj 2022
Zmluva o naložení so stavebným odpadom a odpadom z demolácii
MAG135009/2022
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
MAG133543/2022
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. Máj 2022
ZÁMENNÁ ZMLUVA č. 03 88 0846 21 00
03 88 0846 21 00
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501842200
OKDSVB 00000859
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
MAG 86010/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
MAG 91424/2022
0,00 € Accenture, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
17. Máj 2022
Zmluva o postúpení práv stavebníka
MAGBO2200026
0,00 € MKK Grössling s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. Máj 2022
Dodatok č. 08 83 0069 14 11
08 83 0069 14 11
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Dopraný podnik Bratislava, a.s.
23. Máj 2022
Zmluva o zriadení záložného práva Agadu – doplnené podanie
MAG 7895/2022
0,00 € AGADU s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
23. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 € O2 Business Services, a. s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/001/2022
MAGDG2200135
0,00 € Autistické centrum Andreas n. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
25. Máj 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
MAGBO2200027
0,00 € MKK Grössling s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
25. Máj 2022
Protokol č. 118801582200
118801582200
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503112200
OKDSVB 00000863
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s.
26. Máj 2022
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00
08 83 0349 13 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Eva Horváthová, Súmračná 32, 821 02 Bratislava
30. Máj 2022
MAGTS2200205 - Dodatok k RZ Dodatok RZ MAGTS2100187
MAGTS2200205
0,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50,Dubnica nad Váhom 01841, IČO: 35786078 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava