Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o ubytovaní č. 9-21-0945-16 zo dňa 26.05.2016
Dodatok č. 9
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Roman Bandry
9. Jún 2022
Dodatok č. 7 9_21_0903_14
7 9_21_0903_14
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Iveta Blažíčeková
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200065
MAGDG2200065
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200114
MAGDG2200114
0,00 € Tenisový klub Júliusa Pántika Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Jún 2022
Zmluva o spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s. pri budovaní a prevádzkovaní optickej siete v polyfunkčnom komplexe na Muchovom námestí
MAG 112663/2022
0,00 € SWAN, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088807851500
088807851500
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Jozef Turanský, bytom Námestie sv. Františka 14, Bratislava
13. Jún 2022
Protokol č. 11 88 0329 22 00
11 88 0329 22 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Hviezdoslavovo námestie 20, 815 15 Bratislava
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 K Memorandu o spolupráci
1
0,00 € Parking House a. s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. Jún 2022
Protokol o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska
116108022100
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30794544
17. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte uzatvorená so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
MAGTS2200223
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21. Jún 2022
Protokol č. 118803722200
Protokol č. 118803722200
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava MČ Bratislava - Jarovce
21. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prevzatí záväzku 288803002200
288803002200
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Metro Bratislava, a. s., Wayden, s.r.o.
22. Jún 2022
Dohoda o ukončení nájmu
MAGBO2200032
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Igor Vizvári
22. Jún 2022
Protokol č. 11 88 0101 21 00
Protokol č. 11 88 0101 21 00
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
22. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: "Kopčianska-JUH, IV. Stavba - Komunikácia Západnej rozvojovej osi, Kopčianska, 851 01 Bratislava, v katastrálnom území Petržalka"
MAGBO2100115
0,00 € Nesto Juh Land Development, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
24. Jún 2022
Dohoda o odpustení dlhu
MAG 389283/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený BOB n.o.,
27. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021
MAGTS2200216
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Jún 2022
Protokol č. 1161 0403 2200 o zverení drobného hnuteľného majetku
116104032200
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Komunálny podnik Bratislava
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503112200
OKDSVB 00000863
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
27. Jún 2022
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom
50/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Spoločnosť J. K. Mertza, Rozvodná 11B, 831 01 Btratislava, IČO: 42131570