Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dodatok č. 6 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zmluvnej ceny (mimoriadne udalosti)
MAGSP2300009
719 279,18 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
10. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. MAGSP2200013
MAGSP2200013
697 959,26 € Yunex, s. r. o Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
12. September 2023
clean mobility - modernizácia nástupíšť MHD Stn. Petržalka, Panónska cesta.
MAGSP2300037
675 987,73 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Jún 2022
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
MAGTS2200227
673 199,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. December 2022
Dodatok č. 2 ku ZoD - Rekonštrukcia Michalskej veže
MAGSP2200079
649 356,37 € PAMARCH, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre rok 2023
MAGDG2300038
644 795,00 € Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
30. August 2022
Zmluva o spolupráci pri prevádzke Centra opätovného použitia
MAGTS2200321
626 745,60 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk Hlavné mesto SR Bratislava
16. Jún 2023
Rámcová zmluva č. MAGTS2300146 pre predmet "Servis, oprava a údržba vozidiel".
MAGTS2300146
624 000,00 € RODEX CAR, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o Dielo na predmet zákazky - Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor- Zmena zmluvnej ceny/valorizácia- mimoriadne udalosti
MAGSP2300023
613 855,49 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
28. Marec 2024
Kúpna zmluva - Microsoft licencie
MAGTS2400077
605 814,84 € ESB, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. November 2023
Rámcová dohoda na službu - Front-end vývoj digitálnych služieb
MAGTS2300312
600 000,00 € BOOTIQ s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre rok 2022
MAGDG2200013
596 054,00 € Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Február 2024
Rámcová dohoda č. MAGTS2400026
MAGTS2400026
582 000,00 € Cestné prvky, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000038 na uskutočnenie stavebných prác stavby "Rekonštrukcia Michalskej veže".
MAGSP2200081
571 595,93 € PAMARCH, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2023
Predmetom zmluvy je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4410/6, 4410/9, 4410/11, 4410/12, 4410/13, 4410/14 a 4433/14 k. ú. Staré Mesto.
048800012300
540 400,00 € APOLLO ARENA s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Január 2024
kúpna zmluva-stavba súp.č. 10796 na p.č. 11820/14 a pozemky "C" KN č. 11820/13, 11820/14, 11820/4.
157/2023
538 888,00 € BZS Company, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. MAGSP2200012
MAGSP2200012
530 649,12 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. November 2023
stavebné práce - Rekonštrukcia podhľadu na plavárni Pasienky.
MAGSP2300043
527 164,82 € XENEX, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
16. November 2023
Realizácia Skateparku pod Mostom SNP, k.ú. Petržalka
MAGSP2300047
506 150,40 € Bonidee MNG s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Marec 2023
Licencie Microsoft na obdobie 12 mesiacov
MAGTS2300061
503 954,64 € eSOLUTIONS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava