Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Nájom nebytových priestorov č.8/2023
Zmluva č. 23/2023/SZŠSk
2 718,90 € Volejbalový klub Skalica Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
8. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 22/2023/SZŠSk
1 260,00 € Olgyay Marián, Ing. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
8. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 21/2023/SZŠSk
1 200,00 € Androvič František Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
8. September 2023
Prenájom nebytových priestorov
Zmluva č. 20/2023/SZŠSk
580,00 € Správa mestského majetku, s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít- 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051
Zmluva č. 18/2023/SZŠSk
0,00 € NIVaM NP POP II Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
26. August 2023
zabezpečenie stravovania pre žiakov
Zmluva č. 19/2023/SZŠSk
0,00 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
21. Jún 2023
Nájom telocvične
Zmluva č. 17/2023/SZŠSk
126,00 € Karate Dojo Skalica Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
31. Máj 2023
Dodanie potravín - ovocie a zelenina
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 7/2023/SZŠSk)
16 718,30 € Liana Jesenská Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
24. Máj 2023
Rozkladací stánok, stojany šatníkové
Zmluva č. 15/2023/SZŠSk
257,97 € Občianske združenie ZDRAVOTNÍK Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
24. Máj 2023
Nájom telocvične
Zmluva č. 16/2023/SZŠSk
486,00 € Volejbalový klub Skalica Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
21. Apríl 2023
Poskytovanie stravovacích služieb
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 31/2022/SZŠSk)
5,16 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
21. Marec 2023
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača tukov
Zmluva č. 14/2023/SZŠSk
792,00 € BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
15. Marec 2023
Servisné služby zdvíhacích zariadení
Zmluva č. 13/2023/SZŠSk
57,60 € OTIS Výťahy, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
15. Marec 2023
Dodávka tepla
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 58/2022/SZŠSk)
15 047,76 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
3. Marec 2023
Ubytovanie zamestnancov
Zmluva č. 12/2023/SZŠSk
13,90 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
6. Február 2023
Dodávka elektriny
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 59/2022/SZŠSk)
2 059,09 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
6. Február 2023
Dodávka elektriny
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 59/2022/SZŠSk)
21 788,47 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Február 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023 na dodanie potravín , „Ovocie a zelenina “
7/2023/SZŠSk
15 250,72 € Liana Jesenská Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
1. Február 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023 na dodanie potravín , „Ovocie a zelenina “
Zmluva č. 7/2023/SZŠSk
0,00 € Liana Jesenská Stredná zdravotnícka škola Skalica
1. Február 2023
Pekárenské výrobky
Zmluva č. 11/2023/SZŠSk
7 474,51 € Senické a skalické pekárne a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1