Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
289/2024
15,60 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
14. Jún 2024
Zmluva č.SVSN-0101202448
287/2024
0,00 € ENVI-PAK,a.s. Obec Bziny
14. Jún 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 1/2024
288/2024
0,00 € Obec Bziny Adam Gábor
10. Jún 2024
audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie výročnej správy za roky 2023-2026
286/2024
2 520,00 € ML-audit, s.r.o., Obec Bziny
7. Jún 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č.KD 2/2024
283/2024
0,00 € Obec Bziny Záhorová Anna
7. Jún 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 1/2024
284/2024
50,00 € Obec Bziny Pavčo Pavol-MIBA D.K.
7. Jún 2024
Nájomná zmluva č. KD 19/2024 Záhora Juraj, príloha č. 1 k nájomnej zmluve
285/2024
25,00 € Obec Bziny Záhora Juraj
31. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
282/2024
96,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
24. Máj 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č.KD 3/2024
281/2024
0,00 € Obec Bziny Marek Slamka
21. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
280/2024
0,00 € Mgr. Štefan Duraj Obec Bziny
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
277/2024
85,11 € Butkajová Gabriela Obec Bziny
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
278/2024
15,00 € Obec Bziny Lenka Babinská
16. Máj 2024
Nájomná zmluva č. KD 18/2024
279/2024
60,00 € Obec Bziny Hešková Viera
13. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 45/2024
276/2024
60,00 € Obec Bziny Karol Adamec
10. Máj 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 4/2024
275/2024
0,00 € Obec Bziny Kurčinová Martina
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. KD 17/2024
274/2024
50,00 € Obec Bziny Gábor Jozef
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. KD 16/2024
273/2024
600,00 € Obec Bziny Šudová Dagmara
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 92/2024
272/2024
75,00 € Obec Bziny Ing. Daniela Kobanová
3. Máj 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
271/2024
2 890,00 € VO-TOR SK s.r.o. Obec Bziny
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 64/2024
270/2024
60,00 € Obec Bziny Anna Machajová