Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
271/2024
2 890,00 € VO-TOR SK s.r.o. Obec Bziny
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 64/2024
270/2024
60,00 € Obec Bziny Anna Machajová
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 87/2024
269/2024
55,00 € Obec Bziny Hamarová Felicita
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 70/2024
266/2024
30,00 € Obec Bziny Zuzana Kostúrová
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 90/2024
267/2024
45,00 € Obec Bziny Peter Plocháň
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
268/2024
85,11 € Margita Pastierčinová Obec Bziny
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
265/2024
85,11 € Milan Prílepok Obec Bziny
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo oprava oplotenia medzi Hasičskou zbrojnicou a Detským ihriskom (jedna strana)
264/2024
540,00 € Rastislav Hojo Obec Bziny
24. Apríl 2024
Zmluva ČOV/10/2024 o odvádzaní odpadových vôd
263/2024
0,00 € Obec Bziny Mária Kršáková
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 99/2024
261/2024
15,00 € Obec Bziny Iryna Nemyrovych
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 98/2024
262/2024
15,00 € Obec Bziny Edita Klimeková
19. Apríl 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 5/2024
259/2024
0,00 € Obec Bziny Juraj Jurana
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
260/2024
340,44 € Agrobziny, družstvo Dolný Kubín Obec Bziny
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 96/2024
258/2024
15,00 € Obec Bziny Ing. Juraj Kajan
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 58/2024
255/2024
75,00 € Obec Bziny Jaroslav Smoleň
17. Apríl 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 14/2024
256/2024
0,00 € Obec Bziny Dvořáková Anna
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
257/2024
906,25 € Stanislav Záhora Obec Bziny
15. Apríl 2024
Zmluva ČOV/146/2024 o odvádzaní odpadových vôd
252/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Žáková Mária
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.65/2024
253/2024
15,00 € Obec Bziny Štefan Záhora
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
254/2024
906,25 € Terézia Lešňovská Obec Bziny