Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
251/2024
680,89 € Ján Krivda Obec Bziny
10. Apríl 2024
Zmluva ČOV/72/2024 o odvádzaní odpadových vôd
246/2024
0,00 € Obec Bziny Terézia Fedorová
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 41/2024
247/2024
30,00 € Obec Bziny Terézia Fedorová
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 38/2024
248/2024
30,00 € Obec Bziny Juraj Záhora
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. KD 15/2024
249/2024
600,00 € Obec Bziny Kijac Richard
10. Apríl 2024
Zmluva ČOV/17/2024 o odvádzaní odpadových vôd
250/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Mazalán
9. Apríl 2024
Zmluva ČOV/51/2024 o odvádzaní odpadových vôd
242/2024
0,00 € Obec Bziny MONDEGO s.r.o.,
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 81/2024
243/2024
105,00 € Obec Bziny Brtoš Jozef
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 63/2024
244/2024
30,00 € Obec Bziny Dudášiková Marcela
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo "Stavebné úpravy-oprava fasády hasičskej zbrojnice Bziny"
245/2024
6 079,80 € Rastislav Hojo Obec Bziny
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.3/2024
240/2024
30,00 € Obec Bziny Kunová Renáta
8. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 23027908U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
241/2024
571 020,00 € Environmentálny fond Obec Bziny
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 66/2024
239/2024
45,00 € Obec Bziny František Duraj
3. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 23.12.2020
233/2024
24 938,58 € BAU-SK, s.r.o., Obec Bziny
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 68/2024
234/2024
15,00 € Obec Bziny Anna Marettová
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 32/2024
235/2024
45,00 € Obec Bziny Juraj Kubas
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 62/2024
236/2024
15,00 € Obec Bziny Mgr. Alojz Konfala
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 67/2024
237/2024
45,00 € Obec Bziny Romana Meleková Marettová
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 74/2024
238/2024
15,00 € Obec Bziny Róbert Matlák
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 57/2024
232/2024
30,00 € Obec Bziny Krnáčová Dagmar