Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo
7/2022
0,00 € Ozo a.s. Obec Bziny
29. Jún 2022
Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Bziny a Dobrovoľným hasičským zborom Bziny
9/2022
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bziny Obec Bziny
11. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC"
10/2022
0,00 € T-mapy s.r.o. Obec Bziny
11. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p..:KRHZ-ZA-VO-302_087/2022
11/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bziny
22. Júl 2022
Dohoda 22/20/054/40
12/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Obec Bziny
28. Júl 2022
Darovacia zmluva
13/2022
0,00 € JUDr.Vladimír Mazalan Obec Bziny
2. September 2022
Zmluva o odbere stravy
19/2022
0,00 € Cirkevná spojená škola Zariadenie školského stravovania Obec Bziny
23. September 2022
Darovacia zmluva
20/2022
0,00 € Dalni Trade ,s.r.o. Obec Bziny
24. September 2022
Dodatok č.2 k zmluve o zriadení školského úradu zo dňa 29.01.2012
21/2022
0,00 € Spoločný školský úrad Obec Bziny
31. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzavretej dňa 15.08.2022
23/2022
0,00 € Flora Servis Group s.r.o. Obec Bziny
23. November 2022
DOHODA 22/20/054/87
24/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Obec Bziny
23. November 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu č.1248109534
25/2022
0,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Bziny
6. Február 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo
1/2023
0,00 € Ozo a.s. Obec Bziny
3. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
3/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
29. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
7/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Bziny
26. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
9/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
30. Máj 2023
Dohoda č.23/20/054/102
102023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Obec Bziny
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AZC2
12/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bziny
26. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí stravovania
13/2023
0,00 € Cirkevná spojená škola Zariadenie školského stravovania Obec Bziny
21. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny