Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.48/2024
171/2024
15,00 € Obec Bziny Durajová Jana
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.54/2024
172/2024
10,00 € Obec Bziny Feja Daniel
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.33/2024
173/2024
0,00 € Obec Bziny Koreňová Elena
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.30/2024
174/2024
60,00 € Obec Bziny Laurinčík Jozef
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.49/2024
175/2024
30,00 € Obec Bziny Sroka Rudolf
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.42/2024
176/2024
75,00 € Obec Bziny Holešová Mária
8. Marec 2024
Zmluva ČOV/156/2024 o odvádzaní odpadových vôd
162/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Róbert Knoško
7. Marec 2024
Zmluva ČOV/143/2024 o odvádzaní odpadových vôd
160/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Tomáš Záhora
7. Marec 2024
Zmluva ČOV/7/2024 o odvádzaní odpadových vôd
161/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Mikula
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/52/2024 o odvádzaní odpadových vôd
128/2024
0,00 € Obec Bziny Záhora Vladimír
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/97/2024 o odvádzaní odpadových vôd
129/2024
0,00 € Obec Bziny Kadnár Ferdinand
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 5/2024
130/2024
0,00 € Obec Bziny Chovancová Paulína
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 8/2024
131/2024
0,00 € Obec Bziny Mazalán Jozef
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 16/2024
132/2024
0,00 € Obec Bziny František Poláčik
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/42/2024 o odvádzaní odpadových vôd
133/2024
0,00 € Obec Bziny Mišťúriková Magdaléna
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.12/2024
134/2024
0,00 € Obec Bziny Záhorová Silvia
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 14/2024
135/2024
0,00 € Obec Bziny Hrbková Mária
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.13/2024
136/2024
0,00 € Obec Bziny Žúborová Anna
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.10/2024
137/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Milada Adamcová
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 7/2024
138/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Lisíková Janka