Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva ČOV/150/2024 o odvádzaní odpadových vôd
95/2024
0,00 € Obec Bziny Ľuboš Kotúľ
23. Február 2024
Zmluva ČOV/158/2024 o odvádzaní odpadových vôd
96/2024
0,00 € Obec Bziny Marta Kotúľová
23. Február 2024
Zmluva ČOV/130/2024 o odvádzaní odpadových vôd
97/2024
0,00 € Obec Bziny Ľubomíra Tomašáková
23. Február 2024
Zmluva ČOV/132/2024 o odvádzaní odpadových vôd
98/2024
0,00 € Obec Bziny Bc.Michaela Vozatárová
23. Február 2024
Zmluva ČOV/5/2024 o odvádzaní odpadových vôd
99/2024
0,00 € Obec Bziny Ladislav Špringel
23. Február 2024
Zmluva ČOV/115/2024 o odvádzaní odpadových vôd
100/2024
0,00 € Obec Bziny Alžbeta Poláčiková
23. Február 2024
Zmluva ČOV/25/2024 o odvádzaní odpadových vôd
101/2024
0,00 € Obec Bziny Bc.Eva Pačesová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/47/2024 o odvádzaní odpadových vôd
58/2024
0,00 € Obec Bziny Sporka Dalibor
22. Február 2024
Zmluva ČOV/74/2024 o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva ČOV/74/2024 o odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Obec Bziny Feranc Vladimír
22. Február 2024
Zmluva ČOV/89/2024 o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva ČOV/89/2024 o odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Obec Bziny Ing. Mária Jačalová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/159/2024 o odvádzaní odpadových vôd
61/2024
0,00 € Obec Bziny Lisík Milan
22. Február 2024
Zmluva ČOV/145/2024 o odvádzaní odpadových vôd
62/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Zuzana Záhorová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/142/2024 o odvádzaní odpadových vôd
63/2024
0,00 € Obec Bziny Vladimír Záhora
22. Február 2024
Zmluva ČOV/9/2024 o odvádzaní odpadových vôd
64/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Anton Danko
22. Február 2024
Zmluva ČOV/66/2024 o odvádzaní odpadových vôd
65/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Slavomír Demčák
22. Február 2024
Zmluva ČOV/43/2024 o odvádzaní odpadových vôd
66/2024
0,00 € Obec Bziny Mária Marková
22. Február 2024
Zmluva ČOV/133/2024 o odvádzaní odpadových vôd
67/2024
0,00 € Obec Bziny Jaroslav Záhora
22. Február 2024
Zmluva ČOV/15/2024 o odvádzaní odpadových vôd
68/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Václav Vrtich
22. Február 2024
Zmluva ČOV/46/2024 o odvádzaní odpadových vôd
69/2024
0,00 € Obec Bziny Peter Záhora
22. Február 2024
Zmluva ČOV/28/2024 o odvádzaní odpadových vôd
70/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Valéria Uhorskaiová