Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.15/2024
159/2024
0,00 € Obec Bziny Poláčiková Alžbeta
5. Marec 2024
Zmluva ČOV/163/2024 o odvádzaní odpadových vôd
125/2024
0,00 € Obec Bziny Michalicová Lenka
5. Marec 2024
Zmluva ČOV/14/2024 o odvádzaní odpadových vôd
126/2024
0,00 € Obec Bziny Duraj Ľudovít
5. Marec 2024
Zmluva ČOV/22/2024 o odvádzaní odpadových vôd
127/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Lenka Dančová
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/124/2024 o odvádzaní odpadových vôd
116/2024
0,00 € Obec Bziny Rímsko-katolícky farský úrad
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/137/2024 o odvádzaní odpadových vôd
117/2024
0,00 € Obec Bziny Záhora Marek
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/41/2024 o odvádzaní odpadových vôd
118/2024
0,00 € Obec Bziny Máliková Božena
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/48/2024 o odvádzaní odpadových vôd
119/2024
0,00 € Obec Bziny Dvořák Ľubomír
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/54/2024 o odvádzaní odpadových vôd
120/2024
0,00 € Obec Bziny Dvořák Jiří
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/19/2024 o odvádzaní odpadových vôd
121/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Laurinčík Martin
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/161/2024 o odvádzaní odpadových vôd
122/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Jurčíková Natália
4. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.230279 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
123/2024
0,00 € Environmetálny fond Obec Bziny
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/153/2024 o odvádzaní odpadových vôd
124/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr.Tatiana Jurčíková
1. Marec 2024
Zmluva ČOV/11/2024 o odvádzaní odpadových vôd
114/2024
0,00 € Obec Bziny Pavol Dulík
1. Marec 2024
Zmluva ČOV/131/2024 o odvádzaní odpadových vôd
115/2024
0,00 € Obec Bziny RNDr. Mária Varmusová
29. Február 2024
Zmluva ČOV/114/2024 o odvádzaní odpadových vôd
112/2024
0,00 € Obec Bziny Róbert Pecháček
29. Február 2024
Zmluva ČOV/21/2024 o odvádzaní odpadových vôd
113/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Rozin
28. Február 2024
Zmluva ČOV/80/2024 o odvádzaní odpadových vôd
106/2024
0,00 € Obec Bziny Miloš Grznár
28. Február 2024
Zmluva ČOV/84/2024 o odvádzaní odpadových vôd
107/2024
0,00 € Obec Bziny Marek Holubčík
28. Február 2024
Zmluva ČOV/85/2024 o odvádzaní odpadových vôd
108/2024
0,00 € Obec Bziny Holubčíková Katarína